struna tražilica

image shadow

jednolinijski evolucionizam

evolucionistička teorija prema kojoj sva društva prolaze istim, usko definiranim razvojnim stadijima, napredujući nejednakom brzinom od divljaštva preko barbarstva do civilizacije

etnologija i antropologija

jednolinijsko podrijetlo

sustav srodstva u kojemu se pripadnost rodbinskoj skupini određuje po samo jednoj liniji

etnologija i antropologija

jezgrene vrijednosti

temeljne vrijednosti svjetonazora određene zajednice

etnologija i antropologija

jezična ideologija

kulturno specifičan skup vjerovanja i ideja o prirodi i svrsi jezika, komunikacije i jezičnoga ponašanja koji oblikuje komunikacijsku praksu i njezino tumačenje

etnologija i antropologija

jezična kompetencija

znanje koje omogućuje korištenje jezikom i njegovo razumijevanje

etnologija i antropologija

jezična politika

djelatnosti kojima institucije nastoje nadzirati i mijenjati jezičnu praksu ili ideologiju

etnologija i antropologija

jezična porodica

skup jezika za koje je dokazano da su se razvili iz istoga prajezika

filologija

jezična raznolikost

sveprisutna jezična varijabilnost

etnologija i antropologija

jezična rekurzija

ponavljanje određene kategorije na različitim hijerarhijskim razinama

filologija

jezična relativnost

teorijsko stajalište prema kojemu osobitosti jezične strukture utječu na opažanje, promišljanje i poimanje govornikova svijeta

etnologija i antropologija