struna tražilica

image shadow

idealna kultura

vrijednosti zajednice koje određuju pravila primjerenoga ponašanja pojedinaca

etnologija i antropologija

idealna populacija

populacija koja ima jednako raspršenje učestalosti alela pri slučajnome genskom pomaku ili jednaku razinu srođivanja kao promatrana populacija

etnologija i antropologija

idealni tip

namjerno pojednostavnjeno i apstraktno prikazivanje društvenih pojava s heurističnom namjenom

etnologija i antropologija

identitet

skup značajka koje pojedinci ili skupine smatraju samo sebi svojstvenima ili koje drugi prepoznaju kao njihovu posebnost

etnologija i antropologija

identitetska politika

politika koja u pokretima za društvenu pravdu prioritet daje pitanjima rasne, etničke i rodne nejednakosti u društvu

interdisciplinarne društvene znanosti

ideologija

skup ideja i predodžaba o svijetu koji se nameće kao neupitan te sam po sebi razumljiv i objektivan

interdisciplinarne društvene znanosti

ideologija dijalekta

jezična ideologija koja se temelji na pristranosti prema zemljopisno ili društveno određenim nestandardnim jezičnim varijetetima

etnologija i antropologija

ideologija standardnoga jezika

jezična ideologija koja se temelji na pristranosti prema apstraktnome, idealiziranome i homogenome jeziku kojega edukacijom promiču i podržavaju dominantne institucije neke skupine

etnologija i antropologija

ikona

znak koji označuje neki pojam na temelju sličnosti ili analogije

etnologija i antropologija

ikoničnost

ovisnost značenja o sličnosti znaka s objektom koji predstavlja

etnologija i antropologija