struna tražilica

image shadow

habitus

skup simbolički strukturiranih, trajnih i prenosivih dispozicija usvojenih tijekom socijalizacije koji usmjeravaju individualno djelovanje, opažanje i tumačenje svijeta

etnologija i antropologija

Haplorrhini

podred reda primata koji obuhvaća avetnjake, majmune i čovjekolike mamjune

etnologija i antropologija

haploskupina

skupina filogenetički srodnih haplotipova

biologija

haplotip

kombinacija alela ili sljedova DNK-a koja se nasljeđuje kao cjelina

biologija

haptička komunikacija

komunikacija dodirom

etnologija i antropologija

Hardy-Weinbergova ravnoteža

princip prema kojemu se u velikim populacijama u kojima vrijede uvjeti nasumičnoga parenja i nema prirodnoga odabira, učestalosti gena ili alela ne mijenjaju iz generacije u generaciju

biologija

harmonični režim

rodbinski sustav u kojemu se pravilo nasljeđivanja podudara s pravilom naseljavanja

etnologija i antropologija

havajsko nazivlje

rodbinsko nazivlje u kojemu se za sve rođake istoga spola i naraštaja rabi isti naziv

etnologija i antropologija

hegemonija

prevlast jedne društvene skupine nad drugom koja se ostvaruje neprisilnim načinima kao primjerena nužnost

interdisciplinarne humanističke znanosti

heimlich

koji je poznat, blizak i ugodan te skriva ono što je nelagodno i strano

interdisciplinarne humanističke znanosti