struna tražilica

image shadow

Gemeinschaft

jednostavna društvena organizacija utemeljena na obitelji, bliskim i stabilnim društvenim vezama te solidarnosti

interdisciplinarne društvene znanosti

gen

slijed DNK-a koji sadržava zapis redoslijeda karika za funkcionalni polipeptid ili RNK

biologija

gen FOXP2

gen koji je povezan s razvojem moždanih struktura odgovornih za produkciju ljudskoga govora

etnologija i antropologija

genealogija

metoda iscrpne povijesne analize odnosa moći

interdisciplinarne humanističke znanosti

generacija

osobe iste dobi ili genealoške razine

etnologija i antropologija

generacijsko vrijeme

prosječno vrijeme između rođenja roditelja i potomka u nekoj populaciji

biologija

generativna antropologija

teorijski pristup prema kojemu se nastanak i uporaba simbola povezuje s jednim izvornim događajem u ranoj ljudskoj povijesti kada je skupina ljudi okupljena oko željenoga predmeta kolektivno odustala od njegova prisvajanja

etnologija i antropologija

genetička udaljenost

mjera genetičke različitosti dviju populacija na temelju učestalosti alela u njihovim genskim zalihama

etnologija i antropologija

genitor

pretpostavljeni biološki otac djeteta

etnologija i antropologija

genocid

namjerno i sustavno ubijanje pripadnika nacionalne, vjerske ili etničke skupine

interdisciplinarne humanističke znanosti