struna tražilica

image shadow

bacanje uroka

magijski postupak kojim se svjesno ili nesvjesno urokom nastoji naškoditi nekomu ili nečemu

etnologija i antropologija

bajanje

obredno izgovaranje riječi kojima se sprečava, liječi ili navlači zlo

etnologija i antropologija

balkanizam

diskurs kojim se stvara stereotip o Balkanu kao području nižega civilizacijskog stupnja u odnosu na Zapadnu Europu

etnologija i antropologija

barbarstvo

srednji od triju stupnjeva razvoja ljudskoga društva u teoriji evolucionizma

etnologija i antropologija

baza

materijalna osnova društva u marksističkoj teoriji

etnologija i antropologija

baza podataka DNK-a

baza podataka u kojoj su pohranjeni profili DNK-a

etnologija i antropologija

Bergmannovo pravilo

pravilo prema kojemu su jedinke iste ili blisko srodne vrste toplokrvnih životinja u hladnijim područjima veće i teže, a u toplijim područjima manje i lakše

etnologija i antropologija

bihevioralna analiza

analiza usmjerena na stvarno ponašanje i djelovanje

etnologija i antropologija

biheviorizam

psihološki pristup koji veću važnost pridaje ponašanju nego unutrašnjim mentalnim procesima

etnologija i antropologija

biljeg podrijetla

genski biljeg čiji aleli imaju različite učestalosti u populacijama iz zemljopisno udaljenih područja

etnologija i antropologija