struna tražilica

image shadow

ženski brak

brak dviju žena

etnologija i antropologija

žensko obrezivanje

obrezivanje vanjskih ženskih spolnih organa

etnologija i antropologija

žensko pismo

ženski simbolički izraz koji nastoji prevladati patrijarhalnu hegemoniju u jezičnim strukturama

rodni studiji

životinjska komunikacija

ponašanje neke životinje koje utječe na ponašanje druge životinje

etnologija i antropologija

životna povijest

naracija osobe o vlastitu životu

etnologija i antropologija

životni ciklus

slijed razdoblja rasta, razvoja i sazrijevanja organizma od začeća do smrti

etnologija i antropologija

žrtvovanje

obredni čin prinošenja ljudi, životinja ili predmeta u čast božanstvu radi zahvale ili stjecanja blagonaklonosti

etnologija i antropologija