struna tražilica

image shadow

larvicid

insekticid za suzbijanje ličinaka kukaca

poljoprivreda (agronomija)

lenticela

izdignuti otvor na plutastom tkivu koji služi za transpiraciju i izmjenu plinova

poljoprivreda (agronomija)

leptirnjače

porodica jednogodišnjih ili višegodišnjih širokolisnih zeljastih ili drvenastih biljaka sa zigomorfnim cvjetovima na kojima je leptirasti vjenčić

poljoprivreda (agronomija)

lezija

patološka promjena biljnoga tkiva u obliku izduženoga i manje ili više udubljenoga područja oštro ograničena od zdravoga okolnog tkiva

poljoprivreda (agronomija)

ličinka

mladenački oblik u razvoju nižih životinja koji se po tjelesnoj građi i načinu života znatno razlikuje od zrele roditeljske forme

poljoprivreda (agronomija)

limacid

pripravak za suzbijanje puževa

poljoprivreda (agronomija)

lisičinasti jagušac

jednogodišnja ili dvogodišnja širokolisna biljka iz porodice glavočika jezičnjača s bodljikavim i hrapavim listovima te žutim glavičastim cvjetovima

poljoprivreda (agronomija)

livadna broćika

jednogodišnji širokolisni korov iz porodice broćeva čiji se cvat sastoji od bijelih cvjetića

poljoprivreda (agronomija)

livadna grahorica

višegodišnji širokolisni korov iz porodice leptirnjača koji ima dva do šest prljavoljubičastih cvjetova u pazušcima listova

poljoprivreda (agronomija)

livadna kadulja

višegodišnja širokolisna biljka iz porodice usnača s plavim ili tamnoljubičastim cvjetovima

poljoprivreda (agronomija)