struna tražilica

image shadow

kalamitet

veliko oštećenje vegetacije kao posljedica gradacije štetočinja, naročito periodičnih štetnika

poljoprivreda (agronomija)

kamenike

porodica zeljastih ili drvenastih biljaka s listovima bez palistića i aktinomorfnim cvjetovima s dvostrukim ocvijećem

poljoprivreda (agronomija)

kanadska hudoljetnica

jednogodišnji širokolisni korov iz porodice glavočika cjevnjača sa žućkastobijelim ili crvenkastobijelim cvjetnim glavicama

poljoprivreda (agronomija)

karanfili

porodica jednogodišnjih ili trajnih zeljastih biljaka, rjeđe polugrmova, s odebljanim čvorovima na stabljici i cjelovitim nasuprotnim listovima te dvospolnim pentamernim cvjetovima pravilne građe

poljoprivreda (agronomija)

karantenska izolacija

provjeravanje zdravstvenoga stanja bilja u karantenskome objektu za koji je utvrđeno da nije zaražen karantenskim ili gospodarski važnim štetočinjama

poljoprivreda (agronomija)

karantenska štetočinja

štetočinja koja ima potencijalnu gospodarsku važnost za područje koje ugrožava, a na kojemu još nije prisutna ili je prisutna ali nije široko rasprostranjena i pod službenim je nadzorom

poljoprivreda (agronomija)

karenca

najkraće razdoblje u danima koje mora proteći od posljednje primjene nekog sredstva za zaštitu bilja do prve berbe ili žetve

poljoprivreda (agronomija)

kariogamija

spajanje haploidnih jezgara u diploidnu nakon oplodnje

poljoprivreda (agronomija)

katanci

porodica jednogodišnjih, dvogodišnjih i trajnih zeleni, rjeđe polugrmova, s dvospolnim jednosimetričnim cvjetovima skupljenima u grozdove

poljoprivreda (agronomija)

kauda

nastavak na zatku lisnih ušiju u obliku kratkoga repa

poljoprivreda (agronomija)