struna tražilica

image shadow

žabnjaci

porodica trajnih zeljastih biljaka, rjeđe drvenastih grmova ili povijuša, s dvospolnim pravilnim ili nepravilnim cvjetovima

poljoprivreda (agronomija)

žućkastobijela zvjezdoglavka

dvogodišnja ili višegodišnja širokolisna biljka iz porodice češljugovina sa žućkastobijelim cvjetovima u cvatnoj lopti

poljoprivreda (agronomija)

žuta hrđa izbojka i lista kupine

bolest kupine koja na kori izdanka prouzročuje tamnopurpurne nabrekline na kojima kora puca, a u pukotinama nastaju uredosorusi iz kojih se rasipaju uredospore u obliku zlatnožutoga praha

poljoprivreda (agronomija)

žuta hrđa pšenice

bolest pšenice koja na plojci prouzročuje sitne narančastožute uredosoruse koji se spajaju u usporedne linije

poljoprivreda (agronomija)

žuta patuljavost ječma

virusna bolest ječma koja prouzročuje zastoj u rastu, a listovi poprimaju zlatnožutu boju uz pojavu gljiva čađavica i smanjenje uroda

poljoprivreda (agronomija)

žuta rezeda

jednogodišnja ili višegodišnja biljka iz porodice katanaca koja ima uspravnu stabljiku sa svjetložutim cvjetovima u širokim grozdovima

poljoprivreda (agronomija)

žuta zvečka

višegodišnji širokolisni korov iz porodice glavočika jezičnjača sa žutim cvjetovima i razgranatom stabljikom koja je u donjemu dijelu bodljikava

poljoprivreda (agronomija)