struna tražilica

image shadow

zabilježba

zapis u koji se bilježe osobni odnosi važni za raspolaganje brodom i imovinom

pravo

zadržavanje broda

vrijeme u kojemu brod čeka jer krcatelj ili primatelj nije ukrcao odnosno iskrcao teret do isteka stojnica, a prekostojnice nisu dogovorene ili odobrene

pravo

zadužena osoba

osoba u brodarskome društvu koja u sustavu upravljanja sigurnošću na brodu mora imati neposredan pristup do najvišega vodećeg tijela

tehnologija prometa i transport

zajednička havarija

havarija koja pogađa sve sudionike pomorskoga pothvata

pravo

zajednička hipoteka

hipoteka na brodu koja se za jednu istu tražbinu može upisati nepodijeljeno na dva broda ili više njih, dva broda u gradnji ili više njih te na dvije ili hipotekarne tražbine ili više njih

pravo

zajednička opasnost

opasnost u pomorskome pothvatu koja se odnosi najmanje na dva posebna interesa

pravo

zajmovna obveznica

isprava kojom se zapovjednik broda obvezuje vratiti zajam ili predujam koji je uzeo za potrebe broda

pravo

zakašnjenje isporuke tereta

propust brodara ako teret ne preda na odredištu do trenutka do kojega se to obvezao učiniti

pravo

zaključnica

isprava u ugovoru o prijevozu stvari koja sadržava pojedine važne dijelove

pravo

zakretni moment

moment sile koji nastoji zakrenuti brod, a tvori ga sila zakretanja broda koja djeluje na određenoj poluzi zakretanja

tehnologija prometa i transport