struna tražilica

image shadow

u dobroj sigurnosti

uvjet u polici osiguranja o zadovoljavajućemu stanju u kojemu se brod mora nalaziti prije ili poslije izvršenja osiguranoga putovanja

pravo

u dobrome izgledu i stanju

klauzula u teretnici kojom brodar potvrđuje da je roba ukrcana na brod u dobrome vanjskom izgledu i stanju

pravo

udar broda

sraz broda s objektom koji nije brod u plovidbi, na sidrištu ili kada je brod privezan, uz oštećenje trupa ili bez njegova oštećenja

tehnologija prometa i transport

udarna energija broda

energija koja nastaje pri naslanjanju broda na bokobrane pri manevriranju

tehnologija prometa i transport

udičar

brod s platformom oko broda i na izduženome pramcu na kojoj stoje ribari i udicom love ribu

brodogradnja

udvojak

svijeno uže kojemu krajevi teku usporedno i leže u istome smjeru

tehnologija prometa i transport

uganuće

ozljeda ligamenata i zglobne čahure prouzročena naglim i prejakim pokretom u zglobu

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

ugovor o gradnji broda

ugovor kojim se brodograditelj obvezuje sagraditi novi brod u određenome roku prema projektu i tehničkoj dokumentaciji, a naručitelj se obvezuje za izgrađeni brod platiti ugovorenu cijenu

pravo

ugovor o iskorištavanju pomorskih brodova

ugovor koji se sastoji od ugovora o pomorskome plovidbenom poslu i ugovora o zakupu broda

pravo

ugovor o pomorskoj agenciji

ugovor kojim se pomorski agent obvezuje na temelju opće ili posebne punomoći u ime i za račun nalagodavatelja obavljati pomorske agencijske poslove te poslove pomaganja, posredovanja i zastupanja, a nalogodavatelj se obvezuje pomorskomu agentu nadoknaditi troškove i isplatiti nagradu

pravo