struna tražilica

image shadow

taktička podmornica

napadačka podmornica opremljena torpednim i/ili raketnim oružjem, sredstvima i ljudstvom za diverzantske i motriteljske zadatke za napad na površinske i podvodne ciljeve te za motrenje

brodogradnja

tangentni vjetar

sastavnica vektora vjetra usmjerena uzduž čestice zraka i jednaka njezinoj brzini u promatranoj točki

geofizika

tank

nepropusni prostor na brodu namijenjen za držanje tekućina

brodogradnja

tanker

brod za prijevoz tekućih tereta

brodogradnja

tanker za bitumen

tanker za prijevoz bitumena

brodogradnja

tanker za kemikalije

tanker za prijevoz opasnih kemikalija i štetnih tvari u razlivenome stanju

brodogradnja

tanker za naftu

tanker za prijevoz sirove nafte

brodogradnja

tanker za neškodljivi tekući teret

tanker za prijevoz tekućega neškodljivog tereta u razlivenome stanju

brodogradnja

tanker za prerađevine

tanker za ulje kojim se prevoze prerađevine sirovoga ulja

brodogradnja

tanker za ulje

tanker za prijevoz ulja u razlivenome stanju

brodogradnja