struna tražilica

image shadow

ljetno nadvođe

najmanje nadvođe za ljetno razdoblje

brodogradnja

ljetno nadvođe za slatku vodu

najmanje nadvođe u slatkoj vodi u ljetnome razdoblju

brodogradnja

ljetno nadvođe za teret drva

najmanje nadvođe za teret drva u ljetnome razdoblju

brodogradnja

ljetno nadvođe za teret drva za slatku vodu

najmanje nadvođe za teret drva kada je brod u slatkoj vodi u ljetnome razdoblju

brodogradnja