struna tražilica

image shadow

identifikacijski broj broda IMO

broj kojim se brod trajno identificira u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji

brodogradnja

identitetne klauzule

klauzule koje zapovjednik unosi u teretnicu u kojima se ograđuje u vezi s težinom, brojem komada, vanjskim izgledom, stanjem i pakiranjem tereta koji je primio na brod

pravo

imatelj teretnice

osoba koja posjeduje teretnicu i ima pravo zahtijevati da mu prijevoznik preda teret čim stigne u luku odredišta

pravo

imobilizacija

postupak kojim se ozlijeđeni dio tijela stavlja u stanje mirovanja

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

impulsna frekvencija

broj impulsa u jednoj sekundi

geodezija

imunitet broda

sudski i izvršni imunitet koji sprečava da brod ne potpadne pod sudsku nadležnost druge države te da se u toj državi ne može provesti privremeno zaustavljanje broda i zaustavljanje broda

pravo

indiferentna ravnoteža

ravnoteža pri kojoj brod ostaje u onome položaju u kojemu je bio nakon djelovanja vanjskih sila

brodogradnja

indosament

izjava zakonitoga posjednika teretnice kojom naređuje prijevozniku da umjesto njemu teret preda drugoj osobi

pravo

indosiranje

prenošenje prava iz teretnice po naredbi ili drugih vrijednosnica s prethodnoga imatelja na novoga vlasnika

pravo

inertni plin

plin koji ne podržava gorenje

fizika