struna tražilica

image shadow

carinarnica

područna organizacijska jedinica u kojoj se nalaze službe nužne za carinski nadzor i carinjenje

tehnologija prometa i transport

carinska prijava

carinska isprava kojom se carinarnici prijavljuje roba određena za izvoz, uvoz ili provoz

tehnologija prometa i transport

carinska pristojba

iznos carine koju plaća carinski obveznik na uvezenu ili izvezenu robu

tehnologija prometa i transport

carinski brod

specijalni brod za potrebe carinske službe u lukama ili u pograničnim područjima

brodogradnja

centar za koordinaciju traganja i spašavanja

temeljna jedinica službe odgovorna za traganje i spašavanje u području nadležnosti

sigurnosne i obrambene znanosti

cijev lančanika

cijev za vođenje sidrenoga lanca u lančanik

brodogradnja

cijevni vatrodojavni javljač

sustav cijevi promjera najmanje dvanaest milimetara koji iz različitih štićenih prostora stalno usisava zrak i dovodi ga do nadzorne stanice koja otkriva prisutnost dima

sigurnosne i obrambene znanosti

ciklon

atmosferski vrtlog koji nastaje nad tropskim oceanima

geofizika

ciklona

zatvoreno područje sniženoga atmosferskog tlaka uz ciklonalno kruženje zraka u njegovu rubnome dijelu i uz zakretanje i konvergenciju vjetra prema središtu

geofizika

ciklonalno kruženje

gibanje zraka uzduž zatvorene krivulje protusatno na sjevernoj, a satno na južnoj polutci

geofizika