struna tražilica

image shadow

bacalo

tanko uže otežano utegom na jednome kraju radi lakšega dobacivanja i povlačenja debljega priveznog užeta s broda na obalu

brodogradnja

balansno kormilo

kormilo u kojemu je dio lista kormila ispred osi okretanja

brodogradnja

balast

tekućine ili krute tvari u namjenskim brodskim prostorima koje služe za postizanje željene stabilnosti, gaza i naprezanja trupa

brodogradnja

balisažne oznake

oznake kojima se označuju plovni putovi i upozorava na opasnost kojoj je brod izložen

tehnologija prometa i transport

baraterija

prijevarno djelo koje na štetu broda ili tereta počini zapovjednik ili posada broda

pravo

barber

tanki konop kojim se preko klizača uzde i tračnice mijenja kut glavnoj uzdi

brodogradnja

bark

krstaš s tri do pet jarbola, duljine od 40 do 60 metara, nosivosti od 500 do 1500 tona i s 10 do 18 članova posade

brodogradnja

barograf

barometar sa sustavom za zapisivanje atmosferskoga tlaka

geofizika

baždarenje broda

propisani način određivanja tonaže broda

brodogradnja

baždarska oznaka

oznaka koja se dodjeljuje brodu s dvjema palubama ili više neprekinutih paluba radi primjene odgovarajuće brutotonaže ili netotonaže

brodogradnja