struna tražilica

image shadow

šambek

hrvatski jedrenjak s trima palubama, omjerom širine i duljiine 1:4 i duljine do 42 metra, s trima jarbolima s latinskim jedrima

brodogradnja

šest stupnjeva slobode

šest temeljnih gibanja broda koji obuhvaćaju tri translacijska pomaka broda i tri rotacijska pomaka broda

tehnologija prometa i transport

šifriranje

slovno-brojčano prikazivanje podataka sinoptičkih motrenja

geofizika

širina broda

vodoravna udaljenost između dviju najudaljenijih točaka na bokovima broda u ravnini poprečnoga presjeka

brodogradnja

širina plovnoga puta

vodoravna udaljenost između dviju strana plovnoga puta dovoljne dubine za sigurnu plovidbu

tehnologija prometa i transport

širina prostora za manevriranje

horizontalna udaljenost između rubova akvatorija dovoljne dubine za manevriranje plovila

tehnologija prometa i transport

širina prostora za okretanje plovila

horizontalna udaljenost između rubova akvatorija dovoljne dubine za okretanje plovila

tehnologija prometa i transport

širina teritorijalnoga mora

širina do maksimalne granice od dvanaest nautičkih milja računajući od polazne crte koju utvrđuje svaka država unutrašnjim pravnim aktom

pravo

širnica

presjek brodskoge forme s ravninom položenom koso na uzdužnu simetralnu ravninu i okomito na ravninu teorijskoga rebra

brodogradnja

školski brod

specijalni brod za obuku pomoraca i za stjecanje praktičnih znanja u pomorstvu

brodogradnja