struna tražilica

image shadow

čaklja

štap s kukom na vrhu za pomoć pri privlačenju brodice obali ili odgurivanju od obale

tehnologija prometa i transport

časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

časnik na brodu kojega je brodar odredio kao osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu broda

tehnologija prometa i transport

časnik straže

časnik koji drži stražu na palubi broda ili u strojarnici

tehnologija prometa i transport

čekić izbijača

čekić za izbijanje zatika spojne karike

brodogradnja

čelično uže

uže ispleteno od čeličnih žica

tehnologija prometa i transport

čin zajedničke havarije

svaki namjeran i razložan izvanredni trošak i svaka namjerna i razložna šteta učinjeni, odnosno prouzročeni od zapovjednika broda ili druge osobe koja ga zamjenjuje, ako su bili razborito poduzeti radi spašavanja imovinskih vrijednosti sudionika u istome pomorskom pothvatu od stvarne opasnosti koja im zajednički prijeti

pravo

čista teretnica

teretnica na kojoj nema naknadne primjedbe brodara ili zapovjednika broda s obzirom na stanje, izgled, oznake i količinu stvari

pravo

član brodske posade

osoba koja je stekla odgovarajuće zvanje za obavljanje poslova na brodu i ima odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za to zvanje

pravo

čvor

mjerna jedinica za brzinu plovila izražena u nautičkim miljama na sat

tehnologija prometa i transport

čvrstoća broda

svojstvo broda kojim se brod opire izobličenjima ili puknuću brodskoga trupa

brodogradnja