struna tražilica

image shadow

taložni mulj

mulj koji nastaje u predobradi sirove vode (površinske vode), izdvojen taloženjem

terminološke norme

tehnička specifikacija

dokument u kojemu se propisuju tehnički zahtjevi koje treba zadovoljiti kakav proizvod, proces ili usluga

terminološke norme

tehnički propis

propis u kojemu se tehnički zahtjevi daju izravno ili upućivanjem na normu, tehničku specifikaciju ili kodeks dobre prakse, ili pak uključivanjem sadržaja tih dokumenta

terminološke norme

tehnika projekcijskoga povećanja

radiografski ili radioskopski postupak koji uključuje primarno povećavanje slike uporabom udaljenosti između predmeta ispitivanja i sustava za zapis slike

terminološke norme

tekući otpad

otpad u tekućemu obliku koji uključuje otpadne vode, a isključuje mulj

terminološke norme

temperatura dopremljenoga plina

temperatura plina ili aerosola, ili jednoga i drugoga, dopremljena bolesniku, mjerena na bolesnikovu priključnome ulazu dišnog sustava

terminološke norme

tercijarni mulj

mulj izdvojen u tercijarnoj obradi

terminološke norme

termička opasnost

opasnost koja može biti posljedica: vatre, previsoke površinske temperature i/ili previsoke temperature dopremljena plina

terminološke norme

termički stabiliziran mulj

mulj stabiliziran termičkim procesom

terminološke norme

terminološka norma

norma koja utvrđuje nazive, obično praćene njihovim definicijama i, katkad, objašnjenjima, crtežima, primjerima itd.

terminološke norme