struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

sabirna posuda

posuda u koju se sabiru tekućine i krutine

terminološke norme

sabirni medij

tekućina ili plin koji ne utječu na upijanje koje se mjeri i u kojemu se ispitna kemikalija dobro otapa ili upija do koncentracije zasićenja veće od 0,5 % po masi ili obujmu

terminološke norme

sakupljanje

sabiranje, razvrstavanje i/ili miješanje otpada u svrhu transporta

terminološke norme

sakupljanje donošenjem

sakupljanje otpada koji je posjednik donio na središnje sakupljalište

terminološke norme

sapnica

ventil koji sadržava dva glavna sastavna dijela, i to tijelo sapnice i iglu (iglu ventila) kroz koji se, kad je otvoren, gorivo raspršuje

terminološke norme

sapnica s provrtima

sapnica s jednim ili više provrta za ubrizgavanje / raspršivanje i s iglom koja ne utječe na područje provrta

terminološke norme

sapnica s provrtima pokrivenim iglom

sapnica s provrtima s provrtima za ubrizgavanje / raspršivanje smještenim u sjedištu tijela koji su pokriveni iglom kad je ona zatvorena

terminološke norme

sapnica s trnom

sapnica koja ima iglu s profiliranim vrhom (trnom) koji se proteže kroz suosni provrt u tijelu sapnice

terminološke norme

sapnica s trnom s ravnim plohama

sapnica s trnom sa zadrškom s jednom ili više ravnih ploha na profiliranom vrhu igle koja utječe na protjecanje goriva u početku podizanja igle

terminološke norme

sapnica s trnom sa zadrškom (prigušenjem)

sapnica s trnom s profiliranim vrhom igle koji prigušuje protjecanje goriva u početku podizanja igle

terminološke norme