struna tražilica

image shadow

obični detonator

trenutni detonator koji nije opremljen sredstvom za paljenje

terminološke norme

obnavljanje

mjera koja se provodi nakon rastavljanja nekog elementa i popravka ili zamjene onih podelemenata čiji se vijek uporabe bliži kraju i/ili kojima je potrebna redovita zamjena

terminološke norme

obrada mulja

prerada mulja za njegovu daljnju uporabu ili odlaganje kao npr. zgušnjavanje, stabilizacija, kompostiranje, kondicioniranje, uklanjanje vode, sušenje, dezinfekcija, spaljivanje

terminološke norme

obrada procjedne vode

djelatnost na smanjenju mogućeg zagađenja procjednom vodom

terminološke norme

obradba

fizikalni, toplinski, kemijski ili biološki procesi, uključujući razvrstavanje, koji mijenjaju značajke otpada da bi se smanjio njegov obujam ili opasna priroda, olakšalo rukovanje njime ili poboljšao njegov oporavak

terminološke norme

obradba filma

postupci potrebni da se latentna slika na filmu prevede u postojanu, vidljivu sliku, a obično se sastoje od razvijanja, fiksiranja, ispiranja i sušenja filma

terminološke norme

obujam zdenca sapnice

obujam u vršku sapnice s provrtima između igle i ulaza u ubrizgavajuće/ raspršivajuće provrte određen pri zatvorenoj sapnici

terminološke norme

obvezatna norma

norma čija je primjena obvezatna na temelju općeg zakona ili na temelju izričitog upućivanja u propisu

terminološke norme

ocjenjivanje među tijelima iste razine

ocjenjivanje tijela prema utvrđenim zahtjevima koje provode predstavnici drugih tijela koja čine skupinu u sporazumu ili su kandidati za tu skupinu

terminološke norme

ocjenjivanje sukladnosti

dokazivanje da su utvrđeni zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, sustav, osobu ili tijelo ispunjeni

terminološke norme