struna tražilica

image shadow

laringotrahealni dio

dio Coleove cijevi s manjim promjerom koji se proteže od zakošenog otvora do mjesta gdje počinje širi dio cijevi

terminološke norme

latentna slika

nevidljiva slika stvorena na filmu zračenjem, koja obradom filma postaje vidljiva

terminološke norme

lažna indikacija

indikacija koja ne potječe od stvarne prekidnosti

terminološke norme

lažne indikacije

lažna naznaka na radiogramu, nastala npr. neispravnom pripremom, rukovanjem, ozračivanjem ili obradbom filma

terminološke norme

lebdeće čestice

čestice koje lebde u zraku dovoljno dugo da se mogu otkriti odgovarajućim fizikalnim postupkom

terminološke norme

lebdeći pepeo

kruti materijal koji nosi struja grotlenoga plina

terminološke norme

linearni akcelerator

uređaj za proizvodnju visokoenergetskih elektrona ubrzavanjem duž valovoda

terminološke norme

logističko kašnjenje

akumulirano vrijeme tijekom kojeg se ne može obaviti održavanje zbog potrebe stjecanja sredstava za održavanje, isključujući bilo kakva administrativna kašnjenja

terminološke norme

lokaliziranje pogreške

mjere poduzete u svrhu prepoznavanja oštećenog elementa na odgovarajućoj razini raščlanjenosti

terminološke norme

loše vrijeme

posebni uvjeti određeni kombinacijom padalina, kiše i magle, vlage tla i vjetra na temperaturama od -5 °C i više

terminološke norme