struna tražilica

image shadow

kalkulator ekspozicije

pribor koji se može primijeniti za određivanje potrebnog vremena ekspozicije

terminološke norme

kanalizacijski mulj

muljevit otpad skupljen pri čišćenju kanalizacijskih sustava

terminološke norme

kanalizacijski mulj

mulj izdvojen iz kanalizacijskog/komunalnog odvodnog sustava (mješovitog ili razdjelnog)

terminološke norme

kap

neka količina rastaljenog metala koja nastaje taljenjem metalne šipke plamenikom za zavarivanje i koja pada pod istodobnim djelovanjem vlastite težine i strujanja zraka koje stvara plamenik za zavarivanje

terminološke norme

kapnometar

uređaj koji mjeri udio ugljičnoga dioksida u smjesi plinova

terminološke norme

kapuljača protiv prskanja

pokrivalo koje se nosi ili se stavlja pred lice korisnika da bi se smanjilo ili onemogućilo prskanje vode u dišne putove, čime se pomaže korisniku da preživi u teškim uvjetima u vodi

terminološke norme

karakterizacija mulja

opis fizikalnih, kemijskih ili bioloških svojstava mulja

terminološke norme

kaseta

kruta ili savitljiva uložnica nepropusna za svjetlo, u kojoj se pri ozračivanju nalaze rendgenski film ili rendgenski fotopapir s radiografskim folijama ili bez njih

terminološke norme

katoda

negativna elektroda rendgenske cijevi

terminološke norme

kemijska obrada

obradba otpada kemijskim postupcima

terminološke norme