struna tražilica

image shadow

jaki eksploziv

tvar ili smjesa tvari koje pri reakciji brzog unutrašnjeg razlaganja detoniraju pri normalnoj upotrebi

terminološke norme

jednako i nacionalno postupanje

postupanje s proizvodima ili procesima koji potječu iz drugih zemalja koje nije nepovoljnije od postupanja sa sličnim proizvodima ili procesima nacionalnoga podrijetla ili proizvodima ili procesima koji potječu iz bilo koje druge zemlje u usporedivoj situaciji

terminološke norme

jednako postupanje

postupanje s proizvodima ili procesima jednoga dobavljača koje nije nepovoljnije od postupanja sa sličnim proizvodima ili procesima bilo kojega drugog dobavljača u usporedivoj situaciji

terminološke norme

jednokratna ambalaža

ambalaža koja je konstruirana za jednokratnu uporabu

terminološke norme

jednosmjerni ventil

ventil koji omogućuje protok samo u jednom smjeru

terminološke norme

jednostrani sporazum

sporazum kojim jedna strana priznaje ili prihvaća rezultate ocjenjivanja sukladnosti druge strane

terminološke norme

jednostrano prilagođena norma

norma prilagođena drugoj normi tako da proizvodi, procesi, usluge, ispitivanja i obavijesti iz prve norme ispunjavaju zahtjeve druge norme, ali ne i obrnuto

terminološke norme

jednostupanjski regulator tlaka

regulator koji u jednome stupnju smanjuje ulazni tlak na zadanu vrijednost

terminološke norme