struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

faktor gomilanja

odnos intenziteta ukupnog zračenja prema intenzitetu primarnog zračenja u istoj točki

terminološke norme

faktor pojačavanja

odnos trajanja ekspozicije bez radiografske folije prema ekspoziciji s folijom, da bi se postigla ista gustoća zacrnjenja, ako svi drugi uvjeti ostaju nepromijenjeni

terminološke norme

faktor prijelaza topline

mjerenjem utvrđen onaj dio topline koji prođe kroz uzorak izložen izvoru toplinskog zračenja

terminološke norme

faringealni kraj

dio orofaringealnoga dišnog puta koji je namijenjen za umetanje u bolesnikov orofarinks

terminološke norme

farmaceutski otpad

otpad koji sadržava znatne količine ostataka lijekova proizašlih iz farmaceutske proizvodnje ili predstavlja otpad od propisanih, a neiskorištenih lijekova

terminološke norme

fekalni mulj

otpad koji sadržava ljudske izlučine sakupljene u kontejneru

terminološke norme

fiberoptički osvijetljena žlica

žlica u kojoj su ugrađena optička vlakna za vođenje svjetla od izvora da bi se osvijetlio larinks

terminološke norme

fiksiranje

kemijsko izdvajanje srebrovih halogenida iz filmske emulzije nakon razvijanja

terminološke norme

film s folijama

radiografski film koji se upotrebljava zajedno s fluorescirajućim pojačavajućim folijama

terminološke norme

filmska podloga

nosivi materijal na koji je nanesena emulzija osjetljiva na svjetlo

terminološke norme