struna tražilica

image shadow

eksplozija

naglo oslobađanje energije koje proizvodi razorni efekt s mogućim izbacivanjem fragmenata

terminološke norme

eksploziv

čvrsta ili tekuća tvar ili smjesa tvari koja je pri kemijskoj reakciji sposobna proizvesti eksploziju

terminološke norme

eksploziv u patronama

eksploziv pakiran obično u cilindričnom omotu napravljenom od papira, kartona, plastike ili drugog materijala upotrijebljenog u tom obliku

terminološke norme

eksploziv u rasutom stanju

eksploziv koji nije u patronama i može se puniti usipavanjem (uslijed gravitacijske sile, pumpanjem ili pneumatski

terminološke norme

ekspozicija

postupak pri kojemu se zračenje bilježi u sustavu dobivanja fotografske slike

terminološke norme

ekspozicijski dijagram

dijagram za određivanje vremena ekspozicije u ovisnosti o debljini stjenke materijala i uz zadanu kvalitetu zračenja

terminološke norme

ekstrakt

proizvod dobiven obradom prirodne sirovine otapalom, potom, nakon filtracije, uklanjanjem otapala destilacijom, osim u slučaju upotrebe nehlapljivog otapala

terminološke norme

ekstremni uvjeti

uvjeti visokih ili niskih temperatura i/ili tlaka i/ili vlažnosti izvan raspona primjenjivosti ispitne metode

terminološke norme

eksudat

prirodna sirovina koju biljka izlučuje spontano ili nakon ranjavanja

terminološke norme

ekvivalentni napon cijevi

napon u rendgenskoj cijevi s pomoću kojeg se dobiva radiogram koji približno odgovara radiogramu dobivenomu s pomoću određenog izvora gama-zračenja

terminološke norme