struna tražilica

image shadow

daljinsko održavanje

održavanje nekog elementa provodi se bez fizičkog pristupa osoblja tome elementu

terminološke norme

datirano upućivanje na norme

upućivanje na norme koje jednu ili više određenih norma naznačuje na takav način da se naknadne preradbe te norme ili tih norma ne mogu primijeniti bez izmjene propisa

terminološke norme

deflagracija

reakcija gorenja kroz tvar pri podzvučnoj brzini

terminološke norme

degradacija

štetna promjena jednog ili više mehaničkih svojstava materijala nastala zbog dodira s kemikalijom

terminološke norme

denzitometar

uređaj za mjerenje optičke gustoće zacrnjenja radiografskog filma ili gustoće zacrnjenja fotopapira u reflektiranome svjetlu

terminološke norme

destilat

proizvod kondenzacije dobiven nakon destilacije prirodnih sirovina

terminološke norme

deterministička metoda

proračunska metoda u kojoj se osnovne varijable promatraju kao neslučajne

terminološke norme

deterpenizirano eterično ulje

eterično ulje iz kojeg su najvećim dijelom odstranjeni monoterpenski ugljikovodici

terminološke norme

detonacija

reakcija koja se širi kroz eksplozivni materijal brzinom većom od brzine zvuka

terminološke norme

detonator

sredstvo koje se sastoji od metalne ili plastične čahure koja sadrži primarno eksplozivno punjenje kao što je olovni azid i sekundarno eksplozivno punjenje kao što je PETN ili druge kombinacije eksploziva, a masa eksploziva obično ne prelazi 2 g

terminološke norme