struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

adapter

posebno načinjen priključak koji uspostavlja neprekidno djelovanje između nejednakih ili neusklađenih dijelova

terminološke norme

adapter balona

dio na čiji se jedan kraj može priključiti vrat balona

terminološke norme

adapter za dišnu cijev

dio na čiji se jedan kraj može priključiti vrat rebraste cijevi

terminološke norme

aeracija

postupak uvođenja zraka ili kisika u otpad

terminološke norme

aerobna biološka razgradnja

biološka razgradnja reakcijom s kisikom

terminološke norme

aerobno razgrađen mulj

mulj obrađen aerobnom razgradnjom

terminološke norme

aerodinamički promjer čestice

promjer kugle gustoće 1 g/cm3, čija je ravnotežna brzina u mirnome zraku uravnotežena djelovanjem sile teže i otpora zraka jednaka brzini čestice uz iste uvjete temperature, tlaka i relativne vlažnosti

terminološke norme

aerosol

suspenzija tekućih ili krutih čestica u plinu

terminološke norme

akreditacija

potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, dajući formalni iskaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjenjivanja sukladnosti

terminološke norme

akreditacijsko tijelo

mjerodavno tijelo koje provodi akreditaciju

terminološke norme