struna tražilica

image shadow

zabranjena državna potpora

državna potpora koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnoga natjecanja time što određene poduzetnike ili proizvodnju određenih roba stavlja u povoljniji položaj i nespojiva je s unutarnjim tržištem u mjeri u kojoj utječe na trgovinu među državama članicama

pravo

zabranjeni sporazum

sporazum koji ograničuje tržišno natjecanje očitovanom voljom najmanje dvaju poduzetnika, bez obzira na oblik, pod uvjetom da je riječ o vjernome očitovanju namjere strana

pravo

zahtijevanje dodatnih informacija na ulazu u državu

postupak koji službenoj osobi nakon dobivanja informacije iz Schengenskoga informacijskog sustava omogućuje traženje dodatnih informacija potrebnih za postupanje

pravo

zahtjev za donošenje prethodne odluke

zahtjev kojim sud države članice upućuje Sudu Europske unije pitanje radi donošenja prethodne odluke prema odredbama UFEU-a o postupku za donošenje prethodne odluke

pravo

zahtjev za ponovni prihvat

zahtjev koji država tražiteljica upućuje zamoljenoj državi, a sadržava podatke o osobi koja je subjekt ponovnoga prihvata na temelju kojih se može utvrditi državljanstvo, premještaj i uvjeti ponovnoga prihvata državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva te njegov nezakonit ulazak i boravak u državi tražiteljici

pravo

zajam pod povoljnijim uvjetima

mjera državne potpore u kojoj subvencija kamata predstavlja razliku između tržišne kamatne stope i stope postignute zahvaljujući državnomu jamstvu nakon što se odbiju sve plaćene premije

pravo

zajednička carinska tarifa

carinska tarifa koja se na vanjskim granicama Unije primjenjuje na uvoz robe iz trećih zemalja u Uniju, a čija je visina i klasifikacija zajednička svim državama članicama

pravo

zajednička mjera

instrument politike EU-a na području pravosuđa i unutarnjih poslova

pravo

zajednička obrambena politika

politika EU-a obuhvaćena zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom koja bi mogla voditi prema zajedničkoj obrani

pravo

zajednička obrana

sudjelovanje u obrani Europe prema Ugovorima iz Bruxellesa i Washingtona koji određuju da su u slučaju napada države potpisnice dužne pružiti pomoć za uspostavljanje sigurnosti

pravo