struna tražilica

image shadow

ubrzavajuća klauzula

institucionalna klauzula koja omogućuje odstupanje od postupka za uspostavljanje pojačane suradnje u četirima područjima ako ona uključuju suradnju najmanje devet država članica

pravo

udruga za kolektivno ostvarivanje prava

udruženje koje prima naknade od korisnika prava intelektualnoga vlasništva da bi ih proslijedilo imateljima tih prava

pravo

Ugovor iz Amsterdama

Ugovor potpisan 2. listopada 1997., na snazi od 1. svibnja 1999., koji je izmijenio Ugovor o Europskoj uniji i Osnivačke ugovore triju zajednica, proglasio da se Unija temelji na poštivanju ljudskih prava, demokraciji i vladavini prava, pozajedničio velik dio trećega stupa premještajući u prvi stup određene politike poput useljavanja, azila, viza i pravosudne suradnje u građanskim stvarima i povećao pregovaračku sposobnost Unije u području drugoga stupa te koji je osnovao funkciju visokoga predstavnika, proširio i preimenovao treći stup u policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima, reformirao institucije EU-a i ojačao ulogu Europskoga parlamenta

pravo

Ugovor iz Lisabona

ugovor potpisan 13. prosinca 2007. u Lisabonu, a na snazi od 1. prosinca 2009. kojim je temeljito izmijenjen Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o osnivanju Europske zajednice

pravo

Ugovor iz Nice

ugovor potpisan 26. veljače 2001. koji je stupio na snagu 1. veljače 2003. i koji je reformirao institucije EU-a i omogućio proširenje Unije, uveo novu definiciju glasovanja kvalificiranom većinom u Vijeću, pojednostavio postupak za pojačanu suradnju i uveo mehanizam za sankcioniranje država članica u slučaju povreda ljudskih prava

pravo

ugovor o dugoročnome proizvodu za odmor

ugovor koji traje dulje od jedne godine i kojim potrošač plaćanjem naknade stječe pravo na popuste ili druge pogodnosti vezane za smještaj, zajedno s putovanjem ili drugim uslugama ili odvojeno od njih

pravo

Ugovor o Europskoj uniji

ugovor potpisan u Maastrichtu 7. veljače 1992. i na snazi od 1. studenoga 1993. kojim je osnovana Europska unija kao proširena zajednica koja izvan sustava triju Europskih zajednica obuhvaća nova područja međuvladine suradnje te kojim je uspostavljena ekonomska i monetarna unija, uvedeno građanstvo Unije te promijenjen naziv Europska ekonomska zajednica u Europska zajednica, koja uz ekonomsku i tržišnu orijentaciju ima proširene ovlasti u područjima kao što su obrazovanje, kultura i zaštita potrošača

pravo

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

ugovor koji je 2009. temeljem Ugovora iz Lisabona nastao iz preimenovanoga i znatno dopunjenoga i mijenjanoga Ugovora o osnivanju Europske zajednice

pravo

ugovor o javnim radovima

ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet nabave izvođenje radova ili projektiranje i izvođenje građevinskih radova

pravo

ugovor o javnim uslugama

ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet nabave određene precizno definirane usluge

pravo