struna tražilica

image shadow

takmac

poduzetnik koji se nalazi u konkurentskome odnosu prema drugim poduzetnicima

pravo

tečajni mehanizam

mehanizam tečajne politike u Europskome monetarnom sustavu kojim su države članice usuglašavale održavanje određenih pariteta svojih deviznih tečajeva u odnosu na europsku valutnu jedinicu

pravo

tečajni mehanizam II

tečajni aranžman u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije kojim se određuje središnji tečajni paritet valute države članice izvan europodručja u odnosu na euro, a postoji standardni raspon fluktuacije od plus ili minus 15%

pravo

Tehnička pomoć i razmjena informacija

instrument uveden u okviru europske politike susjedstva koji osigurava centraliziranu kratkoročnu tehničku pomoć u postupku preuzimanja i primjene zakonodavstva EU-a

pravo

temeljna vlastita sredstva

vlastita sredstva kreditnih institucija i investicijskih fondova koja moraju biti trajno raspoloživa za pokriće svih kapitalnih zahtjeva tijekom redovitoga poslovanja kao i u slučaju krizne situacije, a koja odgovaraju prvomu stupcu osnovnoga kapitala u međunarodnome kapitalnom okviru

pravo

temeljni akt

zakonodavni akt u proračunskome pravu EU-a kojim se određuje zakonska osnova za djelovanje Unije i za izvršenje odgovarajućih proračunom predviđenih rashoda

pravo

teorija učinaka

pravna doktrina prema kojoj se pravila o tržišnome natjecanju primjenjuju na poduzetnike sa sjedištem izvan Unije ako njihovo poslovanje ima učinak na području Unije

pravo

tercijarno pravo

pravo koje obuhvaća delegirane pravne akte i provedbene pravne akte

pravo

test proporcionalnosti

test koji Sud EU-a primjenjuje kada ocjenjuje ograničuje li određena nacionalna ili nadnacionalna mjera uživanje tržišnih sloboda, a prema kojemu određena mjera mora imati legitimni cilj, mora biti prikladna za ostvarivanje toga cilja, ne smije prelaziti ono što je nužno za njegovo ostvarivanje, uzimajući u obzir interes pojedinca da ostvari subjektivna prava na koja se poziva, ali i opći interes

pravo

test ravnoteže

test kojim se odmjeravaju negativni učinci državne potpore na tržišno natjecanje prema pozitivnim učincima u zajedničkome interesu

pravo