struna tražilica

image shadow

samostalni vladajući položaj

vladajući položaj poduzetnika na tržištu koji se u njemu nalazi samostalno

pravo

samostalni zajednički pothvat

zajednički pothvat koji na trajnijoj osnovi djeluje kao neovisan gospodarski subjekt i koji se smatra koncentracijom poduzetnika

pravo

samovoljna diskriminacija

diskriminacija koja je zasnovana na subjektivnoj procjeni ili davanju prednosti, a zabranjena je odredbama o slobodi kretanja roba u EU-u i ne može biti opravdana razlozima navedenima kao dopustiva opravdanja za nacionalne mjere koje ometaju slobodu kretanja roba

pravo

samozaposlena osoba

fizička osoba koja u okviru svoga poslovnog nastana trajno obavlja gospodarsku djelatnost, a u kontekstu prava EU-a obuhvaćena je odredbama o pravu poslovnoga nastana

pravo

sastav Europske komisije

sastav Komisije koji od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona čini po jedan državljanin svake države članice s mandatom od pet godina, uključujući predsjednika Komisije i visokoga predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, koji je jedan od njezinih potpredsjednika

pravo

sastav Vijeća

sastav u kojemu se sastaje i zasjeda Vijeće, a kojim predsjedaju predstavnici država članica u Vijeću na temelju ravnopravnoga izmjenjivanja

pravo

Savjetodavni odbor za ograničavajuća djelovanja i vladajući položaj

odbor koji se sastoji od predstavnika država članica i koji u propisanim slučajevima Komisija konzultira u području zaštite tržišnoga natjecanja

pravo

Schengenska konvencija

konvencija koja omogućuje slobodno kretanje osoba u schengenskome prostoru

pravo

schengenska pravna stečevina

skup pravnih akata kojima se uređuju pitanja vezana za schengenski prostor

pravo

Schengenski informacijski sustav

informacijski sustav koji omogućuje mjerodavnim tijelima država koje su u schengenskome prostoru pristup informacijama o određenim osobama i predmetima

pravo