struna tražilica

image shadow

računovođa

osoba u svakoj instituciji ovlaštena za upravljanje novcem i drugom imovinom te odgovorna za njihovu pohranu sukladno odredbama financijske uredbe

pravo

radna dozvola

dozvola kojom nadležna tijela neke države daju određenoj osobi pravo na zapošljavanje na teritoriju te države, a u kontekstu prava EU-a takva je dozvola jedna od izravnih diskriminatornih nacionalnih mjera zabranjenih pravilima o slobodi kretanja radnika u EU-u

pravo

radnik migrant

fizička osoba iz neke druge države članice koja je radila, radi ili će raditi u državi članici domaćinu

pravo

radnik s invaliditetom

radnik kojemu je priznat invaliditet prema nacionalnome pravu države članice ili kojemu je priznato ozbiljno tjelesno oštećenje, mentalni ili duševni poremećaj

pravo

radnik u pograničnome području

fizička osoba koja obavlja djelatnost kao zaposlena ili samozaposlena osoba u državi članici domaćinu i koja ima prebivalište u drugoj državi članici u koju se u pravilu vraća dnevno ili najmanje jednom tjedno

pravo

razdoblje održavanja

razdoblje tijekom kojega se kreditne institucije osnovane u državama članicama moraju držati obvezne pričuve, a koje započinje na dan namire prve glavne operacije refinanciranja nakon sastanka Upravnoga vijeća Europske središnje banke na kojemu se utvrđuje raspored mjesečnoga ocjenjivanja stanja monetarne politike

pravo

razina NUTS II

razina nacionalne klasifikacije prostornih jedinica za statistiku EU-a u kojoj su upravne jedinice s 800.000 do 3 milijuna stanovnika, a na koju se odnose regionalne politike i na kojoj regije mogu primati potpore iz strukturnih fondova

pravo

razlog opće prevencije

razlog za poduzimanje radnja prije nastanka određenoga problema, a koji nije dopušten kao opravdanje za primjenu nacionalnih mjera koje ograničuju slobodu kretanja u EU-u

pravo

razmjena informacija i obavještajnih podataka

razmjena podataka radi koordinacije kaznenoga gonjenja unutar Unije s ciljem povećanja sigurnosti građana Unije

pravo

razotkrivanje

objava zaštićenih podataka

pravo