struna tražilica

image shadow

paket-aranžman

kombinacija najmanje dviju usluga koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih usluga koje čine cjelinu i koje se pružaju u vremenu dužem od 24 sata ili uključuju barem jedno noćenje, a putnik za to plaća jednu ukupnu, paušalnu cijenu

pravo

Pakt o stabilnosti i rastu

sporazum kojim su prihvaćena pravila za koordinaciju fiskalnih politika u državama članicama radi održavanja proračunske discipline u ekonomskoj i monetarnoj uniji nakon uvođenja eura, a koji propisuje mehanizam multilateralnoga nadzora i poseban postupak u slučaju prekomjernoga deficita

pravo

Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Europu

politički dokument usuglašen 10. lipnja 1999. u Kölnu, kojemu je cilj stabilizacija u Europi približavanjem zemalja jugoistočne Europe euroatlantskim strukturama te jačanje njihove međusobne suradnje

pravo

paneuropska automatizirana klirinška kuća

automatizirana klirinška kuća koja obrađuje platne transakcije malih vrijednosti u prekograničnim platnim transakcijama u eurima unutar Eurosustava i koja je podložna zajedničkim pravilima i standardima, a podržava je potrebna tehnička platforma

pravo

parazitizam

situacija u kojoj jedan distributer, u veleprodaji ili maloprodaji, neopravdano profitira od ulaganja u promidžbu koju je poduzeo drugi distributer

pravo

parlamentarni odbor

parlamentarno tijelo izabrano za obavljanje određenih zadaća prema ovlastima dobivenim od Europskoga parlamenta

pravo

petersberške zadaće

humanitarne zadaće i zadaće spašavanja, zadaće održavanja mira i korištenja borbenih snaga u upravljanju krizama, uključujući i stvaranje mira

platna kartica SEPA

instrument koji europskim potrošačima i trgovcima omogućuje izvršenje i primanje plaćanja te podizanje gotovine istim platnim karticama i po standardiziranim pravilima i postupcima unutar jedinstvenoga prostora plaćanja u eurima

pravo

platna shema SEPA

skup zajedničkih pravila i tehničkih standarda po kojima banke i druge platne institucije koje sudjeluju u jedinstvenome prostoru plaćanja u eurima mogu izvršiti međubankovne platne transakcije po istim uvjetima i postupcima unutar toga prostora

pravo

platna transakcija

polaganje, prijenos ili podizanje sredstava na zahtjev platitelja ili primatelja plaćanja, bez obzira na temeljne obveze između platitelja i primatelja plaćanja

pravo