struna tražilica

image shadow

obavijest Komisije

interpretativni pravno-neobvezujući tekst koji je donijela Europska komisija kako bi detaljnije objasnila primjenu pravila tržišnoga natjecanja i osigurala transparentnost i pravnu sigurnost u vezi sa svojim administrativnim poslovanjem

pravo

obradba osobnih podataka

radnja ili skup radnja izvršenih na osobnim podatcima, bilo automatskim ili drugim sredstvima, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje prijenosom, objavljivanje ili činjenje dostupnih na drugi način, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništa­vanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podatcima

pravo

obrana po kriteriju opadajućega poslovanja

obrana koncentracije poduzetnika činjenicom da bi poduzetnik kojega se preuzima ionako nestao s tržišta

pravo

obrnuta diskriminacija

diskriminacija domaćih državljana u odnosu na državljane drugih država članica zbog postojanja interne situacije i nemogućnosti pozivanja domaćih državljana na pravo EU-a

pravo

obveza dostupnosti

obveza prema kojoj kreditna institucija mora biti u mogućnosti izvršiti svaki nalog bilo koje banke na teritoriju Unije za kreditni transfer ili izravno terećenje

pravo

obveza informiranja

instrument zaštite prava potrošača koji se odnosi na obvezu trgovca da u predugovornome i ugovornome stadiju potrošaču pruži sve potrebne predugovorne informacije

pravo

obveza nenatjecanja

svaka neposredna ili posredna obveza zbog koje kupac ne može proizvoditi, prodavati ili preprodavati robu ili usluge koje se natječu s robom ili uslugama koje su predmet sporazuma odnosno svaka neposredna ili posredna obveza kupca da kupi od dobavljača ili od nekoga drugog poduzetnika, na kojega ga uputi dobavljač, više od 80% od ukupne količine robe ili usluga

pravo

obvezivanje na pridonošenje sigurnosti na cestama

preuzimanje obveze poduzimanja mjera koje djeluju pozitivno na sigurnost prometa i koje koriste potpisniku i cijelomu društvu

pravo

obvezne pričuve

minimalni iznos pričuva koju kreditne institucije osnovane u državama članicama moraju držati na računima svojih središnjih banaka tijekom razdoblja održavanja radi ostvarivanja ciljeva monetarne politike Eurosustava

pravo

obvezni uvjet

uvjet koji Sud EU-a priznaje državama članicama kao opravdanje za nacionalne mjere kojima se ograničuje sloboda kretanja robe

pravo