struna tražilica

image shadow

nacionalna platna transakcija

elektronička platna transakcija koju inicira platitelj ili primatelj plaćanja ili netko treći posredstvom primatelja kad se pružatelji platnih usluga platitelja i primatelja plaćanja nalaze u istoj državi članici

pravo

Nacionalni izvještajni centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

dio mreže centara osnovanih na inicijativu Europske komisije, s ciljem unapređivanja akademskoga priznavanja kvalifikacija u državama članicama EU-a i u pridruženim članicama te poticanja akademske mobilnosti

pravo

Nacionalni kvalifikacijski okvir

sustav obrazovnih kvalifikacija u nekoj državi koji omogućuje njihovo prevođenje i razumijevanje u različitim državama i obrazovnim sustavima

pravo

nacionalno tijelo za tržišno natjecanje

javno-pravno tijelo države članice zaduženo za primjenu propisa s područja tržišnoga natjecanja

pravo

Načela europskoga obiteljskog prava

načela kojima se želi potaknuti intenzivnije usklađivanje obiteljskoga prava radi postizanja stvarne slobode kretanja osoba i stvaranja učinkovitoga jedinstvenog europskog pravnog prostora

pravo

Načela europskoga odštetnog prava

načela koja predstavljaju temeljna pravila odštetnoga prava zajednička svim europskim zemljama i koja čine temelj svih nacionalnih izvanugovornih odštetnih prava, a čiji je cilj stvaranje temelja za ujednačavanje europskoga građanskog prava

pravo

Načela europskoga ugovornog prava

načela kojima se želi potaknuti intenzivnije usklađivanje europskoga privatnog prava

pravo

Načela europskoga ugovornog prava osiguranja

načela čiji je cilj stvaranje modela pravila koja će zadovoljiti potrebe osiguranika, osiguratelja i posrednika u osiguranju na unutarnjemu tržištu Europske unije

pravo

Načela važećega ugovornog prava EZ-a

načela i pravila koja sistematično objedinjuju i predstavljaju na razini Europske unije već usklađeno i ujednačeno ugovorno pravo radi uspostavljanja zajedničkih pojmova europskoga građanskog prava

pravo

načelo autonomije pravnoga poretka EU-a

načelo prava EU-a prema kojemu je pravo Unije autonomni pravni poredak, samostalan i odvojen od pravnih poredaka država članica koji postoje usporedno s pravnim poretkom Unije

pravo