struna tražilica

image shadow

lisabonska strategija

strategija pokrenuta na Europskome vijeću u Lisabonu u ožujku 2000. s ciljem pretvaranja EU-a u najkonkurentnije gospodarstvo na svijetu i postizanja pune zaposlenosti do 2010. godine

pravo

lokalna država

podsektor opće države koji prema klasifikaciji Europskoga sustava računa uključuje tijela javne uprave koja izvršavaju upravne funkcije na lokalnoj razini, osim lokalnih agencija za fondove socijalne sigurnosti

pravo

Lorenzov rok

rok koji Komisija ima za donošenje odluke u postupku prethodnoga ispitivanja nove državne potpore, a koji je utvrđen u predmetu Lorenz i iznosi dva mjeseca

pravo