struna tražilica

image shadow

Herfindahl-Hirschmannov indeks

mjera koncentracije tržišta koja služi kao pokazatelj tržišne snage pojedinih poduzetnika

pravo

hibridno društvo

društvo koje jedna država članica smatra fiskalno transparentnim, a druga država članica netransparentnim

pravo

hijerarhija pravnih akata EU-a

razredba po važnosti pravnih akata na snazi u Uniji

pravo

hitni postupak za donošenje prethodne odluke

postupak sa skraćenim rokovima kod zahtjeva za donošenje prethodne odluke o tumačenju prava koje se odnosi na područje slobode, sigurnosti i pravde

pravo

horizontalna državna potpora

državna potpora namijenjena svim poduzetnicima u gospodarstvu koja nije sektorski usmjerena

pravo

horizontalna klauzula

odredba u Osnivačkim ugovorima koja mora biti uzeta u obzir u svim područjima u kojima Unija poduzima mjere

pravo

horizontalna koncentracija

koncentracija poduzetnika koji su stvarni ili mogući takmaci na istome mjerodavnom tržištu

pravo

horizontalna supsidijarnost

proces istovremenoga uključivanja socioekonomskih partnera na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini

pravo

horizontalni izravni učinak

djelovanje pravnih akata Unije koje nacionalni sudovi i druga tijela državne vlasti primjenjuju izravno kad pojedincu dodjeljuju precizno formulirana prava koja su bezuvjetna, pri čijoj primjeni države članice nemaju diskreciju i važenje propisa ne zahtijeva posebne provedbene mjere države članice, a koje stvara pravo naspram drugoga pojedinca

pravo

horizontalni izravni učinak direktiva

izravni učinak direktiva razvijen u praksi Europskoga suda prema kojem direktiva ne može imati izravan učinak u situacijama kada se pojedinac na direktivu poziva protiv drugoga pojedinca

pravo