struna tražilica

image shadow

e-poziv

sveeuropski sustav hitnoga pozivanja ugrađen u vozila koji u slučaju nesreće poziva broj 112, jedinstveni europski broj za hitne službe

pravo

eEuropa

inicijativa EK-a nazvana Informatičko društvo za sve, dio je Lisabonske strategije, a pokrenuta je s ciljem da EU postane najkonkurentnije i najdinamičnije gospodarstvo temeljeno na znanju

pravo

ekonomska i monetarna unija

ekonomska i monetarna integracija država članica u kojoj uz jedinstveno tržište, carinsku uniju, zajedničku valutu i monetarnu politiku postoji i visok stupanj koordinacije i ujednačavanja makroekonomskih i fiskalnih politika kojima se uspostavlja jedinstveno tržište kapitala i jedinstveni platni promet pod vodstvom Europske središnje banke u suradnji sa središnjim bankama država članica

pravo

ekonomska unija

ekonomska integracija država članica u kojoj uz zajedničko tržište i carinsku uniju postoji i visok stupanj koordinacije i ujednačavanja najvažnijih područja ekonomske politike, tržišne regulacije i makroekonomskih i fiskalnih politika

pravo

ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija

proces osiguravanja uravnoteženoga razvoja u EU-u, smanjivanja strukturnih neujednačenosti između regija i ostvarivanja harmoničnoga razvoja povezana s gospodarskom učinkovitošću, društvenom kohezijom i ekološkom uravnoteženošću, pri čemu se posebna pozornost poklanja ruralnim područjima, područjima zahvaćenima industrijskom tranzicijom i regijama izloženima ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otoci, pogranične i planinske regije

pravo

eksplicitne ovlasti

ovlasti EZ-a, a potom EU-a u okviru prvoga stupa jasno naznačene u Ugovorima

pravo

EUR-Lex

referentni portal za pravo EU-a koji omogućuje slobodan internetski pristup pravu EU-a

pravo

Euratomova agencija za opskrbu

Euratomovo tijelo sa zadaćom omogućavanja redovite i zadovoljavajuće opskrbe država članica nuklearnim gorivom zasnovane na načelu jednake dostupnosti

pravo

Euratomove agencije i tijela

agencije i tijela osnovane za potporu ciljevima Ugovora o Europskoj zajednici za atomsku energiju i usmjereni na koordinaciju programa istraživanja u državama članicama za miroljubivo korištenje nuklearne energije, pružanje potrebnih znanja, infrastrukture te financiranje razvoja nuklearne energije i osiguravanje zadovoljavajuće opskrbe i sigurnosti

pravo

euro

jedinstvena europska valuta koju je 1. siječnja 1999. godine uvelo jedanaest država članica, a od 1. siječnja 2011. sedamnaest država članica

pravo