struna tražilica

image shadow

carina

porez koji država naplaćuje na uvoz i/ili izvoz robe, a što je suprotno pravilima o slobodi kretanja robe između država članica i zabranjeno pravom EU-a

pravo

carinska unija

ekonomska integracija u kojoj su uklonjene sve prepreke slobodi kretanja robe između država članica i dogovorena je zajednička carinska tarifa prema trećim zemljama i zajednička trgovinska politika

pravo

CELEX broj

jedinstvena oznaka dokumenta koji je objavljen u Službenome listu Europske unije

pravo

ciljana potpuna harmonizacija

usklađivanje u kojemu državama članicama na području koje regulira određena direktiva nije dopušteno zadržavanje ili propisivanje odredaba u nacionalnome pravu koje odstupaju od određenih ciljanih pitanja usklađenih direktivom

pravo

cjeloživotno učenje

formalno i neformalno učenje tijekom cijeloga života radi unapređenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskoga, društvenoga ili profesionalnoga djelovanja pojedinca

pravo

contra proferentem pravilo

pravilo prema kojemu se dvojbene ugovorne odredbe tumače u smislu koji je najpovoljniji za potrošača

pravo

crna lista agresivnih poslovnih praksa

popis koji obuhvaća postupke koji se bez iznimke smatraju agresivnom poslovnom praksom

pravo

crna lista nepoštenih poslovnih praksa

popis koji obuhvaća poslovne prakse koje se uvijek smatraju nepoštenima

pravo

crna lista nepoštenih ugovornih odredaba

popis ugovornih odredaba koje se u svakome slučaju smatraju nepoštenima

pravo

crna lista zavaravajućih poslovnih praksa

popis koji obuhvaća postupke koji se u svakome slučaju smatraju zavaravajućom poslovnom praksom

pravo