struna tražilica

image shadow

barcelonski proces

proces koji su u studenome 1995. pokrenuli ministri vanjskih poslova tadašnjih petnaest članica EU-a i četrnaest mediteranskih zemalja partnera kao okvir za bilateralne i regionalne odnose usmjeravan Deklaracijom iz Barcelone

pravo

baza podataka CARE

baza podataka razrađena u Projektu CARE koja prikuplja relevantne pravne materijale o diplomatskoj i konzularnoj zaštiti prihvaćenoj u svakoj državi članici EU-a

pravo

bijela knjiga

dokument Komisije koji sadržava prijedloge za djelovanje Unije na određenome području

pravo

blagajnik

osoba koja se u svakoj instituciji može imenovati za vođenje blagajne predujmova te za plaćanje malih iznosa i naplatu prihoda osim vlastitih sredstava Unije

pravo

blokirajuća manjina

broj glasova i najmanje četiri države članice koji su potrebni da se blokira odluka donesena kvalificiranom većinom glasova u Vijeću

pravo

blokirajući učinak direktiva

učinak koji sprečava da se nacionalno zakonodavstvo usklađeno s direktivama naknadno mijenja suprotno ciljevima tih direktiva

pravo

bolje zakonodavstvo

zakonodavstvo kojemu je poboljšana kvaliteta boljom koordinacijom zakonodavnih procesa, većom transparentnošću i dostupnošću, pojednostavljivanjem i smanjivanjem broja pravih akata te koje je time postalo jasno, jednostavno i učinkovito

pravo

bonitetni nadzor

nadzor koji provodi središnja banka ili ovlašteno tijelo s ciljem sprečavanja, odnosno smanjivanja insolventnosti pojedinih financijskih institucija

pravo

boravišna iskaznica

isprava koju država članica domaćin izdaje članovima obitelji građana Unije koji nisu državljani države članice za boravak na njezinu teritoriju dulje od tri mjeseca

pravo

bračni drug

član obitelji koji je s primarnim korisnikom u bračnoj zajednici

pravo