struna tražilica

image shadow

šire smjernice gospodarske politike

smjernice koje godišnje objavljuje Vijeće i u njima govori o nacionalnim gospodarskim politikama država članica radi osiguravanja održivoga gospodarskog rasta i zaposlenosti kroz obuhvatnu i smislenu strategiju koja obuhvaća zdravu makroekonomsku politiku i politiku koja poboljšava prilagodljivost

pravo