struna tražilica

image shadow

zabijanje pilota

utiskivanje predgotovljenih pilota u tlo hidrauličnim čekićem ili vibriranjem

građevinarstvo

zabijeni pilot

raščlanjeni duboki temelj izveden na terenu zabijanjem pilota

građevinarstvo

začepljenje

smanjenje hidrauličke učinkovitosti proizvoda nastalo njegovim blokiranjem i zaštopavanjem

građevinarstvo

zagatna stijena

tanki zid od čelika, armiranoga betona ili drva koji služi kao potporna konstrukcija pri zaštiti građevne jame od pritiska tla ili vode

građevinarstvo

zahvat površinskih voda

objekt i uređaj koji uporebljava površinske vode za opskrbu vodom

građevinarstvo

zajednički pothvat

grupiranje dvaju ili više izvođača koji djeluju kao jedna pravna osoba, pri čemu je svaka odgovorna za djelovanje drugih

građevinarstvo

zakasnina

iznos oduzet od ugovorenoga iznosa zbog zakašnjenja u odnosu na ugovornu obvezu

građevinarstvo

zamor materijala

smanjenje čvrstoće materijala pod djelovanjem ciklički promjenjivoga opterećenja

građevinarstvo

zaokretljivost polovice luka

gradnja luka na teško pristupačnu terenu

građevinarstvo

zaokretnica

zavoj maloga polumjera i velikoga kuta skretanja za koji ne vrijedi propisana računska brzina

građevinarstvo