struna tražilica

image shadow

vagon

željezničko vučeno vozilo namijenjeno prijevozu putnika, robe i životinja

građevinarstvo

vakuumska kanalizacijska mreža

kanalizacijska mreža koja radi pod tlakom manjim od atmosferskoga

građevinarstvo

valobran

građevina u moru koja štiti od valova bilo koju drugu građevinu na obalnoj crti

građevinarstvo

valoviti lim

lim proizveden valjanjem

građevinarstvo

valjak

građevni stroj za zbijanje valjanjem većih masa zemljanih, kamenih i vezivom stabiliziranih materijala, krupnozrnih betona te asfaltnobetonskih mješavina

građevinarstvo

valjani asfalt

asfalt napravljen vrućim postupkom koji se tijekom ugradnje zbija valjanjem

građevinarstvo

valjani profil

čelični element nastao valjanjem u čeličanama

građevinarstvo

varijabilni troškovi

troškovi koji se mijenjaju promjenom stupnja iskorištenosti kapaciteta

građevinarstvo

veličina bloka

dimenzije stijenskoga bloka koje su posljedica međusobne orijentacije skupova diskontinuiteta i razmaka diskontinuiteta u pojedinome skupu

građevinarstvo

veoma rahlo nekoherentno tlo

nekoherentno tlo kod kojega je postotak indeksa zbijenosti u rasponu vrijednosti od 0 do 15

građevinarstvo