struna tražilica

image shadow

učinkovitost spoja ili šava

omjer čvrstoće spoja ili šava i vlačne čvrstoće materijala mjerenih u istome smjeru

građevinarstvo

udio vode

odnos između mase slobodne vode i mase suhoga tla

građevinarstvo

ugovorni uvjeti

opisana prava i obveze ugovornih strana i prihvaćeni postupci za provedbu ugovora

građevinarstvo

ugradnja

izvedba građevnih i drugih radova kojima se povezuju građevni proizvodi, instalacije, oprema ili postrojenja tako da postaju sastavni dio građevine i ne mogu se odvojiti od nje bez uklanjanja ili utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu

građevinarstvo

uklanjanje građevine

rušenje i rastavljanje građevine te raščišćivanje i odvoz preostaloga materijala

građevinarstvo

ukrižnica

mjesto na jednokolosiječnoj pruzi za križanje i pretjecanje vlakova

građevinarstvo

ukruta

štap ili sustav štapova za bočno pridržavanje, očuvanje oblika i sprečavanje izvijanja tlačno napregnutih dijelova nosivoga sustava ili skele

građevinarstvo

ukupan postotak jezgre

omjer duljine svih dijelova jezgre izvađenih iz bušotine i duljine napretka u bušotini

građevinarstvo

ukupno naprezanje

ukupna sila koja se prenosi na određenu površinu tla tako da djeluje na čestice tla i vodu i zrak u porama

građevinarstvo

ulazna građevina

građevina kojom se voda uvodi u dovod hidroelektrane

građevinarstvo