struna tražilica

image shadow

taložnik

građevina u kojoj se talože raspršene čestice

građevinarstvo

tankostijeni štap

štap čija je debljina stijenke u poprečnome presjeku znatno manja od osnovnih dimenzija poprečnoga presjeka

građevinarstvo

tečenje

neprekidna promjena oblika tekućine

građevinarstvo

tehnički opis

dio projekta koji dopunjuje troškovnik i obuhvaća opis osnovnih svojstava za jedan objekt koja nisu vidljiva iz opisa pojedinih položaja ili koja su opće naravi

građevinarstvo

tehnički stručnjak

osoba koja ima posebno znanje ili stručnost za predmet koji se neovisno ocjenjuje

građevinarstvo

tehnologija

znanost koja istražuje tehniku proizvodnje

građevinarstvo

tehnološki proces

redoslijed i način obavljanja pojedinih dijelova složenoga ili radnoga procesa za dobivanje proizvoda određenih svojstava

građevinarstvo

tekstura

svojstvo površine kamenih zrna određeno sastavom, rasporedom, veličinom, udjelom i značajkama minerala u zrnu

građevinarstvo

temelj

dio konstrukcije koji omogućuje da se sile i momenti reakcija konstrukcije raspodijele na toliku površinu tla kolika je potrebna kako bi se postigla potrebna sigurnost od sloma tla i da deformacije tla budu spojive s funkcijom građevine

građevinarstvo

temelj na kesonu

masivni duboki temelj oblika šupljega valjka ili sanduka otvorenoga s donje strane

građevinarstvo