struna tražilica

image shadow

računska brzina

najveća očekivana brzina koju vozilo može ostvariti u uvjetima male gustoće prometa i velike slobode manevriranja, uz dovoljnu sigurnost vožnje na određenome dijelu ceste

građevinarstvo

račvanje

razdvajanje ceste pri kojemu se odvojeni cestovni pravci ne spajaju

građevinarstvo

radilište

manje gradilište udaljeno od uprave gradilišta

građevinarstvo

radni dijagram betona

krivulja koja prikazuje ovisnost razmjernoga skraćenja betona o naprezanju u betonu

građevinarstvo

radno okružje

skup uvjeta u kojima se obavlja rad

građevinarstvo

rahlo nekoherentno tlo

nekoherentno tlo kod kojega je postotak indeksa zbijenosti u rasponu vrijednosti od 15 do 35

građevinarstvo

rampa

spojna cesta koja omogućuje prijelaz vozila s jedne ceste na drugu u raskrižju izvan razine

građevinarstvo

ranžiranje

rastavljanje dolazećih i sastavljanje ili preraspodjela odlazećih vlakova

građevinarstvo

rasjed

diskontinuitet ili zdrobljena zona uzduž koje je vidljiv posmični pomak

građevinarstvo

raskrižje

prometna površina na kojoj se križaju ili spajaju dvije ceste ili više njih

građevinarstvo