struna tražilica

image shadow

obala

razdjelna crta korita vodotoka ili vode stajaćice i okolnoga terena

građevinarstvo

obalna građevina

građevina kojom se stabilizira dio korita vodotoka, obale jezera ili mora

građevinarstvo

obalni ispust

građevina u kanalizaciji kojom se otpadne vode ispuštaju u prijamnik

građevinarstvo

obalni vez

vez kod kojega je brod vezan u lučkome akvatoriju uz samu obalnu crtu

građevinarstvo

obalni zid

rubni dio izgrađene lučke obale koji služi za naslanjanje i privezivanje broda, skraćivanje prekrcajnoga puta, nošenje prekrcajne mehanizacije i držanje tla prema vodi

građevinarstvo

obloga

mehanička zaštita pokosa koja umanjuje učinke erozije i sprečava hidraulički slom tla

građevinarstvo

obloga kanala

površinski zaštitni sloj kanala izveden od čvrstih materijala otpornih na fluvijalnu eroziju

građevinarstvo

obložni zid

cjelovita ili raščlanjena građevina koja zaštićuje okomite ili strme zasjeke terena

građevinarstvo

obnovljena voda

voda iz koje su tehnološkim postupcima uklonjene ili smanjene štetne tvari koje je čine neuporabljivom za planirane namjene

građevinarstvo

oborinska voda

dio oborine koja ispire izgrađene i neizgrađene površine te se izravno ili neizravno ispušta u vodne sustave

građevinarstvo