struna tražilica

image shadow

nadvišenje kolosijeka

visinska razlika između vozne površine vanjske tračnice i vozne površine unutarnje tračnice na kolosijecima u kružnome luku

građevinarstvo

nadvišenje sustava

visinska razlika za koju se sustav postavlja u viši položaj kako bi se umanjio progib od stalnoga opterećenja

građevinarstvo

nadvožnjak

most preko prometnice koja je u razini okolnoga zemljišta

građevinarstvo

nadzor nad kvalitetom proizvodnje

planirani sustav ispitivanja kojim se nadzire proizvodni proces materijala

građevinarstvo

nadzorni inženjer

osoba zadužena za provjeru gradnje u skladu s nacrtima, specifikacijama za radove i drugim ugovornim dokumentima

građevinarstvo

nagib kosine

kut između površine kosine i horizontale

građevinarstvo

nagib kosine vitoperenja

relativni uzdužni nagib ruba neproširenoga kolnika s obzirom na uzdužni nagib nivelete

građevinarstvo

nagib slijeva

odnos površina ispod hipsometrijske krivulje i krivulje površina slijeva

građevinarstvo

naglavna greda

greda koja povezuje vrhove stupova koji pripadaju jednomu stupištu i prenosi opterećenje s rasponskoga sustava na njih

građevinarstvo

najveća moguća oborina

količina oborina u slijevu u određenome vremenu koja predstavlja statističku gornju granicu

građevinarstvo