struna tražilica

image shadow

maksimalni protok

najveći protok vode u određenome razdoblju

građevinarstvo

mala voda

najniži vodostaj u vodotoku ili jezeru

građevinarstvo

manevarska zona

zračni prostor u aerodromskoj zoni bez prirodnih i umjetnih zapreka za omogućivanje sigurnih zrakoplovnih manevara

građevinarstvo

masa po jedinici površine

odnos mase uzorka određenih dimenzija i njegove površine

građevinarstvo

masivni duboki temelj

pojedinačni temelj velikih tlocrtnih dimenzija

građevinarstvo

materijalna nelinearnost

pojava trajnih ili nepovratnih deformacija konstrukcije prouzročena nelinearnošću veze između naprezanja i deformacije ili njezine promjene u vremenu

građevinarstvo

matica rijeke

crta koja se dobiva spajanjem točaka najvećih brzina u sukcesivnim protjecajnim profilima

građevinarstvo

matrična organizacijska struktura

organizacija u obliku matrice prikladna za poduzeća koja istodobno rade na većemu broju projekata

građevinarstvo

međukatna konstrukcija

vodoravni konstrukcijski element koji zgradu dijeli na etaže

građevinarstvo

Međunarodna udruga savjetodavnih inženjera

međunarodna stručna udruga savjetodavnih inženjera u području investicijskih radova

građevinarstvo